Openingstijden
  • thermen
  • gastronomie
  • winkel & spa

STILL CLOSED UNTIL FURTHER NOTICE

Following the recommendations and decisions of the authorities for containment of the corona virus, the Carolus Thermen will remain closed until further notice.

Carolus Thermen

Toegang vanaf 6 jaar.
6-15-jarigen enkel in begeleiding van volwassenen.

dagelijks 09:00 tot 23:00 uur
entree tot 21:30 uur
verblijf tot 22:40 uur
24.12. 09:00 tot 14:00 uur
25.12. 15:00 tot 23:00 uur
31.12. 09:00 tot 14:00 uur
01.01. 15:00 tot 23:00 uur

Bistro ESSERIA

dagelijks 10:00 uur tot 22:00 uur
warme keuken 12:00 uur tot 21:30 uur

Restaurant AUSZEIT

dagelijks  09:00 uur tot 22:30 uur
warme keuken 12:00 uur tot 22:00 uur

Bar & Restaurant KOCHKULTUR

dagelijks  12:00 uur tot 23:00 uur
warme keuken tot 22:00 uur

Carolus-Shop

dagelijks 09:30 uur tot 20:30 uur

CAROLUS spa

dagelijks 10:00 uur tot 21:00 uur
meer informatie
Routebeschrijving .
Stadtgarten / Passstr. 79, D - 52070 Aachen
+49 (0)241 / 18274-0
meer informatie
Toegangsprijzen
  • zonder sauna
  • met sauna
Duur ma-vr za/zo/feestdagen
tot 3,5 uur 14,00€ 16,00 €
tot 4,5 uur 16,00 € 18,00 €
hele dag 18,00 € 20,00 €
     
Duur ma-vr za/zo/feestdagen
tot 3,5 uur 30,00 € 34,00 €
tot 4,5 uur 34,00 € 38,00 €
hele dag 38,00 € 42,00 €
     
Thermenkaarten, groepsprijzen en andere prijzen meer informatie

Privacyverklaring

 Bij ons zijn uw gegevens veilig

Gegevensbescherming is een kwestie van vertrouwen en uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Wij respecteren uw privésfeer. De bescherming en de wetsconforme verzameling en verwerking en het gebruik van uw persoonlijke gegevens is daarom voor ons van groot belang. Om ervoor te zorgen dat u zich bij een bezoek aan onze website veilig voelt, houden wij ons bij de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens strikt aan de wettelijke bepalingen en willen wij u hier informeren over de gegevens die wij verzamelen en gebruiken.

Omvang en doel van de gegevensverwerking

1. Anonieme gegevensverzameling

U kunt onze site bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Wij slaan alleen zogenaamde 'serverlogbestanden' op, toegangsgegevens zonder persoonlijke referentie zoals de naam van uw internetprovider, uw gebruikte internetbrowser, de pagina van waaruit u ons bezoekt, datum en tijd van uw toegang of de naam van het opgeroepen bestand. Deze gegevens worden uitsluitend geëvalueerd voor de verbetering van ons aanbod en laten geen conclusies toe over uw persoon.

Deze anonieme gegevens worden gescheiden van de door u verstrekte persoonlijke gegevens opgeslagen en maken het dus niet mogelijk om conclusies te trekken over een bepaalde persoon. Ze worden voor statistische doeleinden geëvalueerd, zodat wij onze internetpresentatie en ons aanbod kunnen optimaliseren. De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de 'serverlogbestanden' is art. 6 lid 1 f AVG. De opslag in logfiles geschiedt om de functionaliteit van de internetpagina te waarborgen. De gegevens worden verwijderd, zodra zij niet meer vereist zijn voor de vervulling van het doel van de verzameling. In geval van verzameling van de gegevens voor de beschikbaarstelling van een internetpagina is dit het geval zodra de sessie beëindigd is.

2. Verzameling en verwerking van persoonsgerelateerde gegevens

Indien u gebruik wilt maken van een dienst die door ons bedrijf via onze website wordt aangeboden, kan niet worden uitgesloten dat persoonlijke gegevens moeten worden verwerkt. Indien er geen wettelijke basis is voor de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens, zullen wij hiervoor de toestemming van de betrokken persoon vragen. Dit zal op de betreffende plaatsen blijken. Dit kan nodig zijn bij een bestelling in onze waardebon-shop, de aanmelding voor onze nieuwsbrief of contactopname met ons via ons contactformulier. De wettelijke basis voor verwerkingsprocessen waarvoor wij uw toestemming voor de verwerking vragen is art. 6 lid 1 a AVG. Indien de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens noodzakelijk is voor de totstandkoming of de vervulling van een contract (bijv. voor de levering van artikelen of het verlenen van diensten, of in het geval van vragen over onze producten en diensten), geschiedt de verwerking in overeenstemming met Art. 6 lid 1 b AVG.

De door u doorgegeven persoonlijke gegevens, zoals naam, bedrijf, adres, e-mail en telefoon, worden door ons opgeslagen en gebruikt voor de individuele communicatie met u in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de 'BDSG-neu' (nieuwe Duitse Wet inzake Gegevensbescherming). Houd er a.u.b. rekening mee dat principieel geen vertrouwelijke informatie via het contactformulier dient te worden verzonden. De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens die binnen het kader van de verzending per e-mail worden doorgegeven, is artikel 6 lid 1 f AVG. Indien het doel van het e-mailcontact het sluiten van een contract is, vormt bovendien art. 6 lid 1 b AVG de wettelijke basis voor de verwerking.

2.1 Waardebon-shop

Persoonsgerelateerde gegevens worden verzameld, wanneer u ons deze binnen het kader van een bestelling voor de contractafwikkeling vrijwillig meedeelt. Wij gebruiken de door u meegedeelde gegevens zonder uw afzonderlijke toestemming uitsluitend voor de uitvoering en afhandeling van uw bestelling. Na volledige afhandeling van het contract en volledige betaling van de koopprijs worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en na het verstrijken van de fiscaal- en handelsrechtelijke voorschriften gewist, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens. Uw registratie is vereist voor de levering van bepaalde inhouden en diensten op onze website.

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens met toestemming door de gebruiker is artikel 6 lid 1 a AVG. Indien de registratie vereist is voor de vervulling van een contract, waarbij de gebruiker contractpartij is of voor de uitvoering van voorcontractuele maatregelen, is bovendien art. 6 lid 1 b AVG wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens. De gegevens worden verwijderd, zodra zij niet meer vereist zijn voor de vervulling van het doel van de verzameling.

2.2 Doorgifte van gegevens

Uw gegevens worden doorgegeven aan de met de levering belaste expediteur, voor zover dit voor de levering van de artikelen vereist is.

Voor de verwerking van uw betalingen geven wij uw betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die met de betaling is belast. Een doorgifte aan andere derden vindt niet plaats.

2.2.1 Externe betaalingsdienstaanbieders

Wij maken gebruik van externe betalingsdienstaanbieders die platforms ter beschikking stellen via welke gebruikers en wij betalingstransacties kunnen uitvoeren:

Paypal https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Giropay https://www.giropay.de/rechtliches/datenschutz-agb/

Visa https://www.visa.de/datenschutz

Mastercard https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html

American Express https://www.americanexpress.com/de/content/privacy-policy-statement.html

Binnen het kader van de uitvoering van contracten maken wij gebruik van betalingsdienstaanbieders op basis van artikel 6 lid 1 b AVG. Wij maken ook gebruik van externe betalingsdienstaanbieders op basis van onze gerechtvaardigde belangen volgens art. 6 lid 1 f AVG om onze gebruikers effectieve en veilige betalingsmogelijkheden te bieden.

De door de betalingsdienstaanbieders verwerkte gegevens omvatten bestandsgegevens zoals naam en adres, bankgegevens zoals rekening- of kredietkaartnummers, wachtwoorden, TAN's en controlenummers, evenals contract-, totaal- en ontvangergerelateerde gegevens. Deze gegevens zijn vereist voor de uitvoering van de transacties. De ingevoerde gegevens worden echter alleen door de betalingsdienstaanbieders zelf verwerkt en opgeslagen. Dat betekent dat wij geen account- of kredietkaartgerelateerde informatie ontvangen, maar een bevestiging van of negatieve informatie over de betaling. Eventueel worden de gegevens door de betalingsdienstaanbieders doorgegeven naar informatiebureaus. Het doel van deze overdracht is de controle van de identiteit en de kredietwaardigheid. In dit verband verwijzen wij naar de Algemene Handelsvoorwaarden en de privacyverklaringen van de betalingsdienstaanbieders.

Betalingstransacties zijn onderworpen aan de Algemene Handelsvoorwaarden en privacyverklaringen van de betreffende betalingsdienstaanbieders, die kunnen worden opgeroepen op de dienovereenkomstige websites of transactie-applicaties. Daarnaar verwijzen wij ook voor verdere informatie en voor validatie van herroepings-, informatie- en andere betrokkenenrechten.

3. Aanmelding voor de nieuwsbrief

Nadat u zich uitdrukkelijk hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, ontvangt u regelmatig interessante aanbiedingen per e-mail. Uw e-mailadres wordt niet doorgegeven naar andere bedrijven. U kunt deze toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen door op de link 'Afmelden' aan het einde van de nieuwsbrief te klikken of door een e-mail naar marketing@carolus-thermen.de te sturen met als onderwerp 'Afmelden nieuwsbrief'.

Met uw aanmelding voor onze nieuwsbrief slaan wij uw IP-adres, de datum en het tijdstip van uw aanmelding op. Dit is bedoeld als beveiliging onzerzijds voor het geval dat een derde partij misbruik maakt van uw e-mailadres en zonder uw medeweten onze nieuwsbrief abonneert. Andere gegevens worden door ons niet verzameld. De op deze manier verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de aanmelding voor onze nieuwsbrief. Een doorgifte naar derden vindt niet plaats. Een vergelijking van de op deze manier verzamelde gegevens met gegevens die door andere onderdelen van onze internetpagina worden verzameld, vindt evenmin plaats. U kunt zich te allen tijde van onze nieuwsbrief afmelden. Meer informatie hierover vindt u in de bevestigingsmail en in elke nieuwsbrief. Voor de verwerking van de gegevens wordt binnen het kader van de aanmelding uw toestemming gevraagd en wordt verwezen naar deze verklaring inzake de bescherming van persoonsgerelateerde gegevens. De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens na de aanmelding voor de nieuwsbrief door de gebruiker, bij voorhanden toestemming van de gebruiker, is artikel 6 lid 1 a AVG. De wettelijke basis voor de verzending van de nieuwsbrief als gevolg van de verkoop van artikelen of diensten is § 7 lid 3 UWG (Duitse wet inzake oneerlijke concurrentie). De gegevens worden verwijderd, zodra zij niet meer vereist zijn voor de vervulling van het doel van de verzameling. Uw e-mailadres wordt dan ook slechts opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is.

3.1 Verzending van de nieuwsbrief met CleverReach

De nieuwsbrief wordt verzonden door de verzenddienst CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Duitsland. Hier kunt u de bepalingen inzake de bescherming van persoonsgerelateerde gegevens van de verzenddienst bekijken: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/. Wij maken gebruik van de verzenddienst op basis van onze gerechtvaardigde belangen overeenkomstig art. 6 lid 1 f AVG en onze orderverwerkingsovereenkomst volgens art. 28 lid 3 zin 1 AVG.

De verzenddienst kan de gegevens van de ontvangers in gepseudonimiseerde vorm, d.w.z. zonder toewijzing aan een gebruiker, gebruiken om zijn eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijv. voor technische optimalisatie van de verzending en presentatie van de nieuwsbrief of voor statistische doeleinden. De verzenddienst gebruikt de gegevens van de nieuwsbriefontvangers echter niet om zelf met hun contact op te nemen of om de gegevens naar derden door te geven.

4. Gebruik van cookies

Onze website maakt onder andere gebruik van zogenaamde 'cookies' die onze internetpagina gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger maken – bijvoorbeeld als het gaat om een snellere navigatie op ons platform. Cookies stellen ons in staat om bijvoorbeeld de frequentie van pagina-oproepen en de algemene navigatie te meten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Wij willen u erop wijzen dat sommige van deze cookies van onze server naar uw computersysteem worden verzonden. Daarbij betreft het meestal zogenaamde 'sessiecookies'. Karakteristiek voor 'sessiecookies' is dat ze aan het einde van de browsersessie automatisch van uw harde schijf worden verwijderd. Andere cookies blijven op uw computersysteem en stellen ons in staat om uw computersysteem te herkennen tijdens uw volgende bezoek (zogenaamde permanente cookies). Natuurlijk kunt u cookies te allen tijde weigeren, mits uw browser dit toestaat. Wij willen er echter op wijzen dat in dat geval eventueel niet alle functies van onze website in volle omvang kunnen worden benut. Wanneer u onze website bezoekt, wordt u geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en wordt uw toestemming gevraagd voor de verwerking van de binnen dit kader verzamelde persoonsgerelateerde gegevens. In dit verband wordt ook verwezen naar onze privacyverklaring. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is art. 6 lid 1 f AVG. Bij voorhanden toestemming door de gebruiker is art. 6 lid 1 a AVG de wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens met behulp van cookies voor analysedoeleinden.

De tabel met de volledige opsomming van de gebruikte cookies vindt u in het PDF-bestand ‘Download privacyverklaring’ in het colofon. 

5. Gebruik van plugins

5.1 Facebook plugin

Op onze website gebruiken we plugins van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ('Facebook'). Dit gebeurt op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online-aanbod in de zin van artikel 6 lid 1 f AVG).

Google is gecertificeerd volgens het Privacy-Shield-Verdrag en biedt hierdoor een garantie dat het Europese recht op gegevensbescherming in acht zal worden genomen https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Als een gebruiker een functie van ons online-aanbod oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt zijn toestel een directe verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plugin wordt door Facebook rechtstreeks naar het toestel van de gebruiker verzonden en van daaruit in het online-aanbod geïntegreerd. Uit de verwerkte gegevens kunnen gebruikersprofielen worden opgemaakt. Wij hebben daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plugin verzamelt en informeren de gebruiker daarom volgens onze kennis van zaken.

Door de integratie van de plugins ontvangt Facebook informatie over het feit een gebruiker de betreffende pagina van het online-aanbod heeft opgeroepen. Als de gebruiker op Facebook is ingelogd, kan Facebook het bezoek toewijzen aan zijn Facebook-account. Wanneer gebruikers met de plugins interageren, bijv. door op de Like-knop te klikken of door commentaar te geven, wordt de betreffende informatie direct van uw toestel naar Facebook gestuurd en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid is van Facebook, kan het toch zijn dat Facebook achter het IP-adres komt en dit opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen.

Doel en omvang van de gegevensverzameling evenals de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsmede de daarmee verband houdende rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van de privacy van de gebruikers staan vermeld in de privacyverklaring van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Als een gebruiker een Facebook-account heeft en niet wil dat Facebook via deze online dienst gegevens over hem verzamelt en deze koppelt aan zijn bij Facebook opgeslagen gegevens, moet hij vóór het gebruik van ons online-aanbod bij Facebook uitloggen en zijn cookies verwijderen. In de profielinstellingen van Facebook kunnen verdere instellingen worden uitgevoerd en kan bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of via de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices/ of de Europese website http://www.youronlinechoices.com/. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden overgenomen voor alle apparaten en toestellen, zoals desktopcomputers of mobiele toestellen.

5.2 Gebruik van Google Analytics

Onze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en zo een analyse van uw gebruik van de internetpagina mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen. Dit is ook ons gerechtvaardigde belang op grond van artikel 6 lid 1 f AVG. Google heeft zich onderworpen aan het Privacy Shield-Verdrag tussen de Europese Unie en de VS en zich gecertificeerd. Google verplicht zich hiermee te voldoen aan de normen en voorschriften van de Europese wetgeving inzake de gegevensbescherming. Voor meer informatie hierover kunt u op de volgende link klikken: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Wij hebben de IP-anonimisering op deze website geactiveerd (anonymizeIp). Hierdoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of binnen andere contractstaten van de Europese Economische Ruimte tevoren ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om ons andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te leveren.

Het binnen het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. U kunt de plaatsing van de cookies verhinderen door een dienovereenkomstige instelling in uw browser, maar wij willen u er wel op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze internetpagina in volle omvang zult kunnen gebruiken.

U kunt bovendien voorkomen dat de door de cookie gegenereerde en met uw gebruik van de website samenhangende gegevens (inclusief uw IP-adres) naar Google verzonden en daar verwerkt worden, door de browser-plugin onder de volgende link te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Als alternatief voor de browser plugin of binnen browsers op mobiele apparaten kunt u op de volgende link klikken om een opt-out cookie in te stellen om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst informatie van deze site verzamelt (deze opt-out cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein. Als u de cookies in uw browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken):

5.3 Integratie van diensten en inhouden van derden

Het kan voorkomen dat inhouden van derden, zoals video's van YouTube, kaartmateriaal van Google Maps, RSS-feeds of afbeeldingen van andere websites in onze pagina's worden geïntegreerd. Dit gebeurt op basis van onze gerechtvaardigde belangen (belangen bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online-aanbod in de zin van art. 6 lid 1 f AVG). Dat vooronderstelt altijd dat de aanbieder van deze inhouden (hiernavolgend 'derde aanbieder' genoemd) het IP-adres van de gebruiker gewaar wordt. Want zonder het IP-adres zouden ze de inhouden niet naar de browser van de betreffende gebruiker kunnen sturen. Daarmee is het IP-adres altijd nodig voor de weergave van deze inhouden. Wij streven ernaar om alleen inhouden te gebruiken, waarvan de aanbieders het IP-adres alleen voor de levering van de inhouden gebruiken. Wij hebben echter geen invloed op de vraag of de derde aanbieders het IP-adres bijvoorbeeld voor statistische doeleinden opslaan. Voor zover ons dit bekend is, informeren wij de gebruikers hierover.

6. Algemene informatie en rechten

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebt u het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen gegevens. U hebt ook recht op informatie over verwerkingsdoeleinden, categorieën van persoonsgerelateerde gegevens die worden verwerkt, ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgerelateerde gegevens zijn of zullen worden verstrekt (met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties) of, waar mogelijk, de geplande opslagduur van de persoonsgerelateerde gegevens, het recht op rectificatie, beperking (blokkering) of verwijdering van dergelijke gegevens evenals de herkomst van de gegevens.

U hebt ook het recht op bezwaar bij een inspectiedienst. Bovendien hebt u te allen tijde het recht om uw privacyrechtelijke toestemmingsverklaring te herroepen. Door de herroeping van de toestemming blijft de rechtmatigheid van de op grond van de toestemming tot de herroeping plaatsgevonden verwerking onverlet.

U hebt het recht om uw, rechtstreeks van u afkomstige, persoonsgerelateerde gegevens te ontvangen. Op uw uitdrukkelijke verzoek stellen wij deze gegevens in een machineleesbaar en gestructureerd formaat ter beschikking. Hiervoor is een bewijs van uw identiteit vereist.

Uw persoonsgerelateerde gegevens worden tijdens het bestelproces en bij het gebruik van ons contactformulier door middel van TLS gecodeerd via internet verzonden. Wij beveiligen onze website en andere systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden.

Uw persoonsgerelateerde gegevens worden, met inachtneming van de wettelijke en fiscaalrechtelijke bewaartermijnen, verwijderd en geblokkeerd nadat de doelbinding is opgeheven, voor zover de gegevens niet meer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het aangaan van het contract.

7. Contactmogelijkheden

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via e-mail en/of via een contactformulier. In dit geval worden de door u verstrekte gegevens opgeslagen voor de verwerking van uw contactopname. Uw toestemming voor de verwerking van de gegevens wordt verkregen binnen het kader van het verzendproces en er wordt verwezen naar deze privacyverklaring. Alternatief is ook een contactopname via het aangegeven e-mailadres mogelijk. In dat geval slaan wij de met de mail verzonden persoonsgerelateerde gegevens van de gebruiker op. De verwerking van de persoonsgerelateerde gegevens uit het invoermasker van ons contactformulier is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van de contactopname. In geval van een contactopname per e-mail geldt ook hier het vereiste gerechtvaardigde belang in de verwerking van de gegevens. Een doorgifte naar derden vindt niet plaats. Een vergelijking van de op deze manier verzamelde gegevens met gegevens die door andere onderdelen van onze internetpagina worden verzameld, vindt evenmin plaats. De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens met toestemming door de gebruiker is artikel 6 lid 1 a AVG. De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens die binnen het kader van de verzending per e-mail worden doorgegeven, is artikel 6 lid 1 f AVG. Indien het doel van het e-mailcontact het sluiten van een contract is, vormt bovendien art. 6 lid 1 b AVG de wettelijke basis voor de verwerking. De gegevens worden verwijderd, zodra zij niet meer vereist zijn voor de vervulling van het doel van de verzameling.

Als u nog vragen hebt over het thema gegevensbescherming, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Als u vragen hebt over de verzameling, verwerking of het gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens en voor informatie, correctie, beperking (blokkering) of verwijdering van gegevens en het intrekken van verleende toestemmingen, kunt u contact opnemen met:

Kur- und Badegesellschaft mbH
Stadtgarten / Passstr. 79
D - 52070 Aachen
+49 / (0) 241 / 1 82 74-0
+49 / (0) 241 / 1 82 74-2 74
Email: mail@carolus-thermen.de

Gebruik van cookies

Op de website www.carolus-thermen.de maken wij gebruik van cookies. Door het verdere gebruik van de website verklaart u zich akkoord met het gebruik van cookies.

Nadere informatie vindt u in onze privacyverklaring.
OK, begrepen